Servisni centar 11-0-11

U cilju kvalitetnije, brže i efikasnije komunikacije sa građanima, Grad Beograd je osnovao Servisni centar sa jedinstvenim kodnim brojem 11-0-11, putem kojeg građani mogu da prijavljuju komunalne probleme, dobijaju informacije i daju sugestije radi boljeg funkcionisanja grada.

Servisni centar grada Beograda je dostupan 00-24 časa na brojevima 11011 ili 0800 11 00 11 (besplatan poziv), kao i putem e-mail adrese [email protected] za sve vrste prijava, pitanja, primedbi i predloga građana na komunalne probleme u Beogradu, gradske službe i sekretarijate.

Servisni centar grada Beograda objedinjuje sistem komunikacije između Gradske uprave grada Beograda i javnih komunalnih preduzeća, sekretarijata i drugih subjekata koji učestvuju u komunalnom sistemu grada Beograda, kao i za prijave iz nadležnosti inspekcijskih službi i beogradske službe komunalnog reda.