sekretarijati_34 Sekretarijat za informisanje 2.jpg
beograd,rs

beograd,rs

Najave

3. sednica Skupštine Grada Beograda

29.06.2024.

3. sednica Skupštine Grada Beograda
Veličina Slova

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za ponedeljak, 1. jul, u 10 časova, u zgradi Skupštine grada na Trgu Nikole Pašića 6 (velika sala u prizemlju),
3. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA
Na dnevnom redu naći će se Predlog odluke o budžetu grada Beograda za 2024. godinu.
Pred gradskim odbornicima će se naći i Izveštaj Administrativno-mandatne komisije sa Predlogom odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda, Predlog odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2024. godini, kao i Predlog zaključka o pribavljanju prethodnog mišljenja Sekretarijata za finansije pre pokretanja postupaka javnih nabavki i nabavki radova čija je procenjena vrednost preko milion dinara.
Takođe, na dnevnom redu biće i Predlog kadrovskog plana Gradske uprave grada Beograda, Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki, Službe za internu reviziju grada Beograda, Kancelarije za mlade i Službe glavnog urbaniste grada Beograda za 2024. godinu, kao i Predlog kadrovskog plana Ombudsmana grada Beograda i Gradskog pravobranilaštva.
Napomena: neophodno je da novinari i snimatelji imaju važeće novinarske legitimacije.

Pozivamo vas da medijski ispratite ovaj događaj.

Podeli vest