Prostorni prikaz 02 - obavezni (1).jpg
beograd.rs

beograd.rs

Brankov most

UREĐENJE PARKA NA NAJLEPŠOJ BEOGRADSKOJ LOKACIJI: Nova zgrada Prirodnjačkog muzeja, akvarijum, skejt park

25.06.2024.

UREĐENJE PARKA NA NAJLEPŠOJ BEOGRADSKOJ LOKACIJI: Nova zgrada Prirodnjačkog muzeja, akvarijum, skejt park
Veličina Slova

Park „Ušće" se prostire od Brankovog mosta do hotela „Jugoslavija", a na ovoj površini biće izgrađeni novi sadržaji.

Prepoznatljiv je po zelenim površinama, pripada teritoriji opštine Novi Beograd, i mesto je brojnih manifestacija. Koncerti, festivali, auto trke su samo neki od događaja koji na ovom mestu okupljaju brojnu publiku.

Uređenje parka „Ušće" je započeto pre nekoliko godina, a biće kompletirano izgradnjom novih objekata i uređenjem priobalja. Novi sadržaji će dodatno privući stanovnike Beograda, njihove goste i turiste.

Prostorni prikaz 03 (1).jpg
beograd.rs

Neposredno pored Muzeja savremene umetnosti biće izgrađena prva namenska zgrada Prirodnjačkog muzeja. Njegovim završetkom, prvi put posle 130 godina, jedan od najdugovečnijih i najznačajnijih muzeja u Srbiji dobiće namensku zgradu i neophodne uslove za smeštaj i trajno čuvanje zbirki, koje se trenutno nalaze u depoima na Vračaru.

Prirodnjački muzej čuva skoro 2 miliona predmeta

Nova muzejska zgrada nalaziće se između Palate Srbija i Velikog ratnog ostrva, a u produžetku zgrade ka Zemunu biće i akvarijum. S obzirom na to da će oba objekta biti ispod zemlje, birala se lokacija za izgradnju gde ima najmanje stabala.

Fasada Prirodnjačkog muzeja biće staklena prema levoj obali Dunava i imaće zeleni krov, koji će biti dostupan posetiocima

Prostorni prikaz 10 (1).jpg
beograd.rs

Očekuje se da će ga posetiti oko 600.000 ljudi na godišnjem nivou. Planirano je oko 150 parking mesta sa prostorom namenjenom za parkiranje autobusa za organizovane posete.

U okviru uređenja jedne od najznačajnijih zelenih površina u gradu, počelo je i uklanjanje nelegalnih plutajućih objekata čime će biti smanjena buka i otvoren pogled na reke i Kalemegdan. Ovaj deo je je­di­ni oda­kle se Be­o­gradska tvr­đa­va mo­že po­sma­tra­ti sa oba­le re­ke. Splavovi će biti uklonjeni od Brankovog mosta do Ušća

Prostorni prikaz 07 (1).jpg
beograd.rs

Na početku parka Ušće, u blizini Brankovog mosta nalazi se prvi skejt park u Srbiji. U narednom periodu se očekuje izgradnja novog koji će ispunjavati uslove za održavanje evropskih i svetskih  takmičenja. Budući skejt park biće uklopljen u ambijent parka i jedinstven u ovom delu Evrope.

Prvi skejt park u Beogradu i Srbiji se prostire na 2.200 kvadratnih metara

Ovaj park se nalazi u blizini ušća Save u Dunav, po čemu je i dobio naziv. Zauzima površinu od 80 hektara, a prema mišljenju stručnjaka ima veliki potencijal da bude turistička atrakcija i kulturna destinacija glavnog grada.

Podeli vest