image002 (3).jpg
promo

promo

Manifestacije

DA LI JE FOTOGRAFIJA VARKA ILI ISTINA: Nova knjiga Novice Milića bavi se ovim pitanjem

08.05.2023.

DA LI JE FOTOGRAFIJA VARKA ILI ISTINA: Nova knjiga Novice Milića bavi se ovim pitanjem
Veličina Slova

Razgovor o novoj knjizi Novice Milića „Mala fenomenologija fotografije'' održaće se u utorak, 9.maja od 19 časova u UK „Parobrodu".

Gde se održava

9. maj


Kada se održava

UK „Parobrod"


Osim autora ove lične „slikovnice'', o malim „tajnama svetlosti'', govoriće: Bora Babić, u ime izdavača, Jovana Obradović, bivša studentkinja beogradskog FMK i Katarina Lazić, urednica književnog programa u Parobrodu. U epohi u kojoj se videti izjednačava sa biti, u vladavini '„kulture ekrana'', Milić predočava da se fotografija često izražava kao „varka'', a izlaže kao „istina''. 

Onaj koji snima, vrebajući kao lovac, da subjekat pretvori u objekat, neminovno biva ulovljen od senke, utvare i to zauvek, kako autor zaključuje u svojoj MFF. 

Novica Milić (1956) živi u Beogradu kao univerzitetski profesor u penziji. Objavio je sledeće knjige: Antinomije kritike: 4 ogleda o književnoj teoriji, Slučaj Niče: Filozofija i telepatija, ABC dekonstukcije, Ljuba ili o etici, Predavanja o čitanju: Šekspirov Hamlet, Pesništa: Prilozi pesničkoj ontologiji Martina Hajdegera, Moderno shvatanje književnosti, Istina apokalipse: Filozofija i pesništvo na ''poslednjem sudu'', Šta je teorija, Od znaka do smisla, Gozbe I : Ljubav između filozofije i pesništva u antici, vreme do Platona, Provokacija kao komunikacija(engleski prevod 2014) Politička naratologija: Ogled o demokratiji, Haosmos Basara: Razmišljanje uz jednu književnost, Postestetika: Moć i savremena umetnost, Jagnje iz bezdana: Balkanski ratovi 1991-99; 100 Odiseja(i noć više): Beleške uz Džojsa; Zaboravljene istorije istine: Metod i metafizika. 

Podeli vest