shutterstock_555829282 (1).jpg
shutterstock

shutterstock

Manifestacije

TOMAZO RUĐERI ODRŽAĆE PREDAVANJE U SANU: Profesor matematičke fizike i autor najvažnije knjige iz termodinamike gostuje u Beogradu

23.05.2023.

TOMAZO RUĐERI ODRŽAĆE PREDAVANJE U SANU: Profesor matematičke fizike i autor najvažnije knjige iz termodinamike gostuje u Beogradu
Veličina Slova

Profesor emeritus Tomazo Ruđeri (Prof. Tommaso Ruggeri), jedan od najistaknutijih evropskih naučnika u oblasti matematičke fizike, održaće predavanje pod nazivom „Nove granice u neravnotežnoj termodinamici“ u sredu, 24. maja, u Svečanoj sali SANU, u 12 sati.

Gde se održava

SANU


Kada se održava

24. maj


Zvanje profesora emeritusa stekao je na Univerzitetu u Bolonji, gde je 1980. izabran za redovnog profesora matematičke fizike. Njegova bogata bibliografija sadrži oko 270 naučnih i stručnih radova. Autor je nekoliko značajnih knjiga i monografija. 

Polje njegovog naučnog istraživanja obuhvata različite oblasti matematičke fizike, među kojima se posebno izdvaja neravnotežena termodinamika. Profesor Ruđeri jedan je od utemeljivača moderne teorije proširene termodinamike. Zajedno sa profesorom Ingom Milerom, inostranim članom SANU, napisao je studiju Racionalna proširena termodinamika, koja predstavlja jednu od najvažniji knjiga iz oblasti termodinamike, sa indeksom citatnosti koji iznosi 2200.

Profesor Ruđeri je član brojnih naučnih institucija i udruženja među kojima su Evropska akademija nauka i italijanska Nacionalna akademija „Dei Linčei“ (Accademia Nazionale dei Lincei). Za svoj naučni rad primio je mnoga priznanja među kojima je Nagrada Akademije nauka u Torinu za izuzetna naučna dostignuća.

Podeli vest