paradzanov-post-.png
Promo UK Parobrod

Promo UK Parobrod

Manifestacije

RAZGOVOR O KNJIZI ANE JAKOVLJEVIĆ RADUNOVIĆ „SERGEJ PARADŽANOV: TRI SCENARIJA" U UK PAROBOD: Upoznajte ostvarenja i rad autora čiji filmovi kriju slikarska rešenja

05.04.2024.

RAZGOVOR O KNJIZI ANE JAKOVLJEVIĆ RADUNOVIĆ „SERGEJ PARADŽANOV: TRI SCENARIJA" U UK PAROBOD: Upoznajte ostvarenja i rad autora čiji filmovi kriju slikarska rešenja
Veličina Slova

Promocija monografije „Sergej Paradžanov: Tri scenarija’’ autorke Ane Jakovljević Radunović docenta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održaće se u četvrtak, 11. aprila od 19 časova u UK Parobrod.

Gde se održava

UK Parobrod


Kada se održava

11. april


Ova monografija obuhvata analizu tri teksta Sergeja Paradžanova i predstavlja redak pokušaj izučavanja fenomena narativa Sergeja Paradžanova, sa stanovišta semiotskih kodova i mitologema prikazanih u njihovom odnosu sa tekstovima ruske klasične književnosti, pre svega Puškina i Ljermontova. Osim autorke, o ovoj studiji govoriće i Miroljub Stojanović, filmski kritičar, uz moderiranje Katarine Lazić, urednice književno-tribinskog programa u Parobrodu.

Tokom iste večeri, publika će pogledati kratke odlomke iz sledećih filmova: „Boja nara", „Legenda o Suramskoj tvrđavi" i „Kijevske freske".

Sergej Paradžanov pribegavao je rešenjima u svojim filmovima, koja su bila više slikarska nego filmska. Pažnju gledalaca usredsređivao je na predmete ili delove kompozicije, u nameri da se udubi u kadar,a nagoneći ih da tumače simbole, metafore i alegorije. Ljudi su u njegovim ostvarenjima postali senke pred svetom predmeta. U istoriju filmske umetnosti ušao je kao autor dva remek-dela: „Senki zaboravljenih predaka''(1964) i „Boje nara''(1969) i kao reformator filmskog jezika. Kao predvodnik sovjetske poetske škole 60-tih godina, stvorio je sopstveni filmski jezik, zasnivan na statičnosti kadra i odsustvu govora. Reči su kod njega zamenjene pantomimom.

Jedna od najvažnijih osobina njegovog rediteljskog stila jeste objedinjavanje različitih umetničkih tradicija: jermenske, gruzijske, ruske, ukrajinske i zapadnoevropske i sinteza različitih vrsta umetnosti. Književni scenariji Sergeja Paradžanova zahtevaju posebno pažljivo i udubljeno čitanje, jer se tek tako mogu razumeti karakteristike stvaranja njegovog jedinstvenog vizuelnog jezika.

Podeli vest