Nauka i Inovacije u Srbiji 1.jpg
promo

promo

Manifestacije

KNJIGA „NAUKA I INOVACIJE U SRBIJI“ POVODOM ROĐENDANA NIKOLE TESLE: 10. jul, Dan nauke u Srbiji biće obeležen u SANU, dostupno BESPLATNO izdanje

03.07.2024.

KNJIGA „NAUKA I INOVACIJE U SRBIJI“ POVODOM ROĐENDANA NIKOLE TESLE: 10. jul, Dan nauke u Srbiji biće obeležen u SANU, dostupno BESPLATNO izdanje
Veličina Slova

Grupa autora iz Instituta za fiziku u Beogradu objavila je delo pod nazivom „Nauka i inovacije u Srbiji“. Tim povodom, u utorak, 9. jula, u 12 časova, Institut za fiziku u Beogradu organizuje promociju knjige u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

Gde se održava

SANU, Svečana sala


Kada se održava

9. jul


Uz osnovni moto i podnaslov „znanje kao jedini put ka društvu prosperiteta“, knjiga predstavlja poziv na konstruktivan dijalog o nauci i inovacijama kako istraživača i inovatora, tako i donosilaca odluka, organizacija, javnih ličnosti i građana u Republici Srbiji. 

Nakon pozdravne reči predstavnika Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, u okviru promocije autori će govoriti o položaju i razvoju naukeAutori knjige su zaposleni Institutu za fiziku dr Saša Lazović, dr Vladimir M. Petrović, Dušan Nikolić, Ljubica Ilić Vojnović, dr Aleksandar Bogojević i dr Aleksandar Belić, kao i dr Franci Demšar iz Slovenije. Knjigu je izdala „Akademska misao“ u okviru edicije „Naučna politika“.

U knjizi je sabrano višegodišnje iskustvo autora u radu u akademskim i državnim institucijama, sa ciljem da se svim zainteresovanim učesnicima naučnog, obrazovnog, istraživačko-razvojnog i privrednog života zemlje, kao i društva u celini, predstavi sistematična analiza stanja nauke i inovacija u Republici Srbiji, što je osnov za dalji razgovor o ovim temama. 

Čitalac u knjizi može pronaći pregled tekovina i nasleđa obrazovanja i nauke u Srbiji, kao i presek stanja naučno-istraživačkog ekosistema Republike Srbije. Takođe, u knjizi je dato poređenje kvalitativnih i kvantativnih parametara ekosistema, ali i mehanizama finansiranja naučno-istraživačkog rada, kao i poređenja ekonomskih parametara ulaganja u nauku i istraživanja po državama, kao i preporuke daljih koraka razvoja.

Digitalno izdanje knjige je besplatno dostupno za sve zainteresovane. Ovo izdanje možete dobiti slanjem poruke na adresu [email protected].

Podeli vest