duga2.jpg
Vladimir Alander Duga
promo

Vladimir Alander Duga
promo

Umetnički program

DOKTORSKA IZLOŽBA SAVEREMENE VAJARSKE PRAKSE! Pogledajte inovativne kombinovane tehnike uz pomoć kompjutera i 3D štampača

17.06.2022.

DOKTORSKA IZLOŽBA SAVEREMENE VAJARSKE PRAKSE! Pogledajte inovativne kombinovane tehnike uz pomoć kompjutera i 3D štampača
Veličina Slova

Doktorsku izložbu Vladimira Alandera, Ezoterija i Materija, 20. juna sa početkom u 19 časova, možete posetiti u Galeriji Singidunum do 28. juna i upoznate se sa skulpturama savremene vajarske prakse.

Gde se održava

Galeriji Singidunum


Kada se održava

20 . 28. jun


Teme koje Vladimir Alander obrađuje u skulpturama su u skladu sa iskustvima savremene vajarske prakse. To su znalački odabrani segmenti iz okruženja koje Vladimir vešto kadrira, stilizuje i daje im karakter. U skulpturama uspešno rešava statiku i dinamiku oblika, i modeluje ih na sopstven način.

otvaranje3.jpg
Vladimir Alander Otvaranje
promo

Posmatrajući dela koja su pred nama, a čiji je autor Vladimir Alander, možemo sa sigurnošću konstatovati da on ulazi u red vrsnih stvaralaca. Ono što ga čini prepoznatljivim među savremenim vajarima pored kvaliteta formi, je i način izrade skulptura. To su postupci do sada netipični na našim prostorima.Novina se ogleda u celokupnom postupku nastanka dela, kako u planiranju i osmišljavanju skulpture, tako i u njenoj materijalizaciji.

Muse1.jpg
Vladimir Alander Muse
promo

Specifičnost je u tome što Vladimir kao vajarski alat koristi kompjuter i 3D štampač pomoću kojeg uspeva da oblik koji osmisli i izmodeluje u kompjuterskom programu štampačem realizuje u masi. On uspeva, ne samo da tako realizuje željeni oblik već i da kroz taj oblik ostvari magiju i skulpturi da fine sadržaje.

Vladimirov stvaralački postupak je složen u svim fazama, podrazumeva za većinu vajara netipična znanja i sposobnosti korišćenja mogućnosti kompjutera, a iznad svega poseban dar da ta znanja pomoću štampača i plastične niti pretoči u masu kojoj daje karakteristične sadržaje.

Hladni i topli spoj2.jpg
Vladimir Alander Hladni i topli spoj
promo

Podeli vest