6.jpg
Tijana Petrović, Chilling with Marx video, 2020.
Tijana Petrović

Tijana Petrović, Chilling with Marx video, 2020.
Tijana Petrović

Umetnički program

IZLOŽENI RADOVI, PORED SAMOG STVARANJA, AKCENAT STAVLJAJU NA PROCES MIŠLJENJA UMETNOSTI: Nova besplatna izložba u MSUB

06.07.2022.

IZLOŽENI RADOVI, PORED SAMOG STVARANJA, AKCENAT STAVLJAJU NA PROCES MIŠLJENJA UMETNOSTI: Nova besplatna izložba u MSUB
Veličina Slova

Otvaranje izložbe STAVOVI I FORME: Umetnost kao forma mišljenja 08. jula u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića koja će trajati do 8. oktobra. Kustosi izložbe su Miroslav Karić, kustos Muzeja savremene umetnosti Beograd i Nebojša Milenković, muzejski savetnik Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.

Gde se održava

Galerija-legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića


Kada se održava

8. jula - 8. oktobra


Uzimajući za polazište neke od teza čuvene, istorijske izložbe Živiš u svojoj glavi: Kada stavovi postanu forme Haralda Zemana iz 1969, svakako najslavnije izložbe umetnosti kakvu danas poznajemo – postavka Stavovi i forme želi da odgovori na pitanje/dilemu da li su, i u kojoj meri, iskustva novih umetničkih praksi 1960-ih i 1970-ih prisutna u shvatanju umetnosti autora mlađe generacije (starosti do 30 godina).

7.jpg
Milica Bilanović Plants/industrijska postrojenja, instalacija, 2020-2022.
Milica Bilanović

 Izabrani radovi Pavla Banovića, Milice Bilanović, Viktora Cvejića, Katarine Jovanović Allfe, Luke Ličine, Nemanje Milenkovića, Konstantinosa Patelisa Milićevića, Tijane Petrović i Adrienn Újházi fokusirani su, pre svega, na mentalne propozicije dela. Bilo da je reč o video-radovima (Bilanović, Jovanović Allfa, Banović, Petrović), radovima zasnovanim na autorskim stejtmentima (Cvejić, Milenković, Ličina, Jovanović Allfa, Petrović), instalacijama u ili sa materijalom (Pantelis Milićević, Bilanović, Újházi, Milenković, Jovanović Allfa), kretanjima u domenu imaterijalnog (Cvejić) te radovima konstituisanim u međuodnosu sa samim prostorom Galerije - legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića i njegovim učitanim predistorijama (Banović, Újházi, Pantelis Milićević), izabrani umetnici i umetnice su, u formalnim istraživanjima jezika umetnosti, često u dijalogu sa sobom i vlastitim prethodno ostvarenim radovima ali i sa mogućim kontekstima umetnosti, prirode i društva današnjice – njihovim opsesijama, nametnutim vrednostima, jednako koliko i limitima, ograničenjima i anomalijama.

9.jpg
Viktor Cvejić, Ja kao zvučna pojava, foto-audio instalacija, 2022
Bojana Janjić

 Artikulisanjem pitanja i(li) odgovora o poziciji umetnosti i umetnika danas, kao i njihovom pretpostavljenom društvenom statusu – izloženi radovi, pored samog stvaranja, akcenat stavljaju na proces mišljenja umetnosti. Izložba Stavovi i forme u premijernom izdanju otuda ima podnaslov Umetnost kao forma mišljenja.

3.jpg
Konstantinos Patelis Milićević, Vreme, kamen (granit), vosak, 17h11h20 cm, 2021.
Konstantinos Patelis Milićević

Osvrćući se na prakse prisutne u vlastitim institucijama – vezane za kontinuirana praćenja mlađe i najmlađe scene, koje takođe sežu u rane sedamdesete – autori izložbe Miroslav Karić i Nebojša Milenković nameravaju da ona postane tradicionalna, tako što bi se jedne godine održavala u produkciji MSU Beograd a sledeće u MSUV u Novom Sadu.

Umesto puke prezentacije, postavkom ali i kroz prateća dešavanja, kustosi će pokušati da kreiraju izložbu-događaj. Platforma za razmenu mišljenja i energija gde, u konačnom ishodu, sama izložba funkcioniše kao autonoman umetnički entitet čijim sastavnim elementima postaju vreme, okolnosti, vrednosti, frustracije, iskoraci, granice…

Izložba traje do 8. oktobar 2022. godine, a ulaz je besplatan. 

Podeli vest