unnamed (10).jpg
Filip Misita

Filip Misita

Umetnički program

KONCEPT MREŽE UKAZUJE NA VIŠEZNAČNOST POIMANJA PRIRODE! Seriju grafika kombinovanom tehnikom možete virtuelno pogledati

10.08.2022.

KONCEPT MREŽE UKAZUJE NA VIŠEZNAČNOST POIMANJA PRIRODE! Seriju grafika kombinovanom tehnikom možete virtuelno pogledati
Veličina Slova

Nova virtuelna izložba Filipa ,,Na otvorenom”, postavljena je na web strani Prodajne galerije ,,Beograd“ i trajaće do 31. avgusta.

Gde se održava

Prodajna galerija Beograd


Kada se održava

01 - 31. avgust


Ovaj koncept sugerisan je naslovom celine, kao i elementom procesualnosti u različitim operativnim postupcima nastanka otiska. Vizuelno i semantički slojevit rad projektuje dodirne tačke između pejzaža/organskog i efekata ekranske slike/veštačkog sistema uređenosti/modularnosti čime se otvara problemsko polje etičko-filozofskog tipa, a početna ideja kontekstualizuje u sferu društvene, ekonomske i političke aktuelnosti.

unnamed (11).jpg
Filip Misita

 Filip Misita (1988. Kragujevac) osnovne i master studije grafičkog dizajna završio je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. U zvanju je docenta na istom fakultetu, za užu umetničku oblast Grafika i grafičke tehnike. Student je interdisciplinarnih doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu, na programu Digitalna umetnost. Izlagao četiri puta samostalno i na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. U okviru novog grafičkog ciklusa autor istražuje složene odnose percepcije prirode i momenta nastanka slike fokusirajući fenomen kretanja i njegove pojedinačne faze na relaciji atelje-spoljašnji prostor-atelje.

Priroda više ne postoji u svom čistom obliku, jer nad njom vlasništvo i proces njene transformacije gotovo uvek zavisi od regulatornih tela, bilo da ona podležu odlukama u okviru privatnog vlasništva ili republičkih projekata geoloških transformacija. U tom ključu možemo razumeti i preklapanje kompozicija organizacionih šema koje prostore prirode premrežavaju na umetnikovim grafikama.
Takođe, koncept mreže ukazuje na višeznačnost poimanja prirode, kako na teorijskom tako i na metodološkom planu. Počinjući od tačke i krećući se prema raspršenoj, rasterizovanoj formi, umetnik implicira neuhvatljivost i nerigidnost, švatajući prirodu u stanju večitog fluksa.

Miroslav Đurčić, direktor filoloških nauka

Podeli vest