Vesna Perunović, Moving Monument-Threshold, New York, USA, fotografija, 2012. Foto Božo Vasić.jpg
Vesna Perunović, Moving Monument-Threshold, New York, USA, fotografija, 2012
Božo Vasić

Vesna Perunović, Moving Monument-Threshold, New York, USA, fotografija, 2012
Božo Vasić

Umetnički program

PARADIGMA DOMA: NOVO MESTO PRIPADANJA! Nova izložba koja razmatra paradigmu doma u savremenim kontekstima srpsko-kanadske umetnice Vesne Perunović

01.03.2023.

PARADIGMA DOMA: NOVO MESTO PRIPADANJA! Nova izložba koja razmatra paradigmu doma u savremenim kontekstima srpsko-kanadske umetnice Vesne Perunović
Veličina Slova

Izložba Home Paradigm: A New Place of Belonging / Paradigma doma: Novo mesto pripadanja, koja tematski rezimira poslednjih petnaestak godina u radu srpsko-kanadske umetnice Vesne Perunović, biće otvorena u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u petak, 10. marta u 18 časova. Kustos izložbe je Miroslav Karić.

Gde se održava

Galerija-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića


Kada se održava

10. mart - 21. maj


Postavljena na sva tri nivoa Galerije–legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, izložba obuhvata umetničine radove nastale u periodu nakon dvehiljaditih, uključujući instalacije sa redimejd objektima, crteže, fotografije, video radove i site-specific intervencije. Pored nekoliko ključnih ranijih ostvarenja iz navedenog perioda autorkinog opusa (House of Exile / Kuća egzila, Cradle / Kolevka), biće predstavljena i njena najrecentnija produkcija poput instalacija velikog formata (Shifting Shelter / Promenjeno utočište, Archive of Insignificant Losses / Arhiva beznačajnih gubitaka).

Vesna Perunović, Descending – Over the wall, video still, 2018. Snimak Božo Vasić.jpg
Vesna Perunović, Descending – Over the wall, video still, 2018.
Božo Vasić

Preispitujući pojam doma iz perspektive permanentnog menjanja karaktera lokalnog i globalnog konteksta, današnje velike mobilnosti i frekventnih dislociranja, Vesna Perunović otvara niz pitanja o načinima na koje percipiramo domen domicilnog prostora, suočavajući nas sa vrednostima koje mu se tradicionalno pripisuju poput sigurnosti, privatnosti, fiksiranog životnog okruženja, geografsko-etničke situiranosti.

Lično imigrantsko iskustvo ali i šira promišljanja fenomena migracija i izmeštanja (prisilom i izborom) postaju za umetnicu tematska polazišta u radovima koji su pokušaj razumevanja pozicija pojedinaca i zajednica u kontinuiranim pregovorima sa novim sredinama i identitetima, u emotivnim odnosima koje uspostavljaju prema prostorima koje su privremeno ili trajno naselili ili napustili, te u tom smislu stalne zapitanosti o pripadnosti.

Vesna Perunović, Archive of Insignificant Losses, instalacija crteža (detalj), 2014-2022. Foto Scott Lee.jpg
Vesna Perunović, Archive of Insignificant Losses, instalacija crteža (detalj), 2014-2022.
Scott Lee

Kako i umetnica ističe, izložba razmatra paradigmu doma u savremenim kontekstima, od pojma fizički definisanog, neposrednog životno-formativnog i protektivnog okružja do razumevanja doma i domicilnog kao mesta i stanja koje se konstituiše u procesima, u ostvarivanju veza sa drugima i sa svetom kroz odnose, susrete i kretanja.

Vesna Perunović (1960) diplomirala je i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1987. godine. Od 1988. živi i radi u Torontu. Izlagala je na više stotina izložbi u Kanadi, Sjedinjenim Državama, Evropi, Aziji i Južnoj Americi. Nedavno je učestvovala na Bijenalu u Havani, Kuba (2019), u okviru izložbe Ad Infinitum kao i četvorogodišnjeg projekta Evropske unije Risk Change (2016–2020) koji se bavio fenomenom migracija. Učestvovala je u brojnim međunarodnim umetničkim rezidencijama širom sveta. Vesna Perunović je dobitnica nagrade T.F.V.A. (2005) kao i brojnih grantova Umetničkog saveta Kanade.

Vesna Perunović, Home Sweet Home, instalacija crteža (detalj), 2020-2021. Foto Vesna Perunović.jpg
Vesna Perunović, Home Sweet Home, instalacija crteža (detalj), 2020-2021.
Vesna Perunović

Izložbu su podržali: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Canada Council for the Arts / Kanadski savet za umetnost, Ontario Arts Council / Savet za umetnost Ontarija, Toronto Arts Council / Savet za umetnost Grada Toronta, Ambasada Kanade u Beogradu.

Podeli vest