pozivnica bata.jpg
promo

promo

Umetnički program

UMETNIK KOJI JE OBELEŽIO SRPSKU MODERNU UMETNOST: Izložba slika akademika i buntovnika Milorada Bate Mihailovića otovrena u Galeriji SANU

01.06.2023.

UMETNIK KOJI JE OBELEŽIO SRPSKU MODERNU UMETNOST: Izložba slika akademika i buntovnika Milorada Bate Mihailovića otovrena u Galeriji SANU
Veličina Slova

Izložba „Milorad Bata Mihailović. Povodom stogodišnjice rođenja buntovnika akademika“, čiji su autori Ješa Denegri i Marija S. Đorđević, otvorena je Galeriji SANU.

Gde se održava

Galerija SANU


Kada se održava

13. avgust


Izložba, koju organizuje Galerija SANU u saradnji sa Galerijom RIMA, ima za cilj da podseti na važnost Mihailovićevog slikarstva i ukaže na nove mogućnosti njegove revalorizacije. Tematskim pristupom, koji se bazira na pažljivo odabranim, reprezentativnim slikama, uz dela koje će publika ovom prilikom moći da vidi po prvi put, izložba nudi drugačiji pogled na stvaralaštvo našeg umetnika. Postavka obuhvata dela iz umetnikove porodične zaostavštine, Galerije RIMA, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i privatnih kolekcija.

Početni segment izložbe usmeren je na najznačajniji period slikarstva Milorada Bate Mihailovića, koji čine apstraktni pejzaži, slike velikog formata nastale u Parizu, tokom pedesetih i šezdesetih godina 20. veka. Kroz analizu pojma apstraktni pejzaž, preuzetog iz francuske likovne kritike, ova tematska celina usmerena je na odnos između apstraktne forme i referencijalnog, predmetnog značenja u kontekstu Mihailovićevih slika. Drugi segment posvećen je topografskim odrednicama – Beogradu, Parizu i Njujorku, kao važnim životnim i umetničkim epicentrima, kojima je slikar posvetio serije slika. Naposletku, treći segment izložbe donosi hronološki najraniji period stvaralaštva, predstavljen kroz portrete – lica beogradskog perioda, kojima se postavlja pitanje prisustva figure i njenog naizmeničnog iščeznuća u slikarevom opusu. 

Od svojih početaka, zadarski buntovnik, zatim slikar pariskog iskustva i član Srpske akademije nauka i umetnosti van radnog sastava, Milorad Bata Mihailović obeležio je važan period u srpskoj modernoj umetnosti. Njegova dela nalaze se u važnim muzejima u Srbiji i inostranstvu, te brojnim privatnim kolekcijama. Izložbu prati katalog sa biografijom autora, stručnim tekstovima, intervjuom i sadržajnom dokumentarnom i vizuelnom građom. Publika će moći da pogleda izložbu do 13. avgusta.

Podeli vest