Uroš Đurić, Nikad robom, grafika
promo

promo

Umetnički program

SERIJAL GRAFIČKIH RADOVA JEDNOG OD NAJUTICAJNIJIH SRPSKIH SAVREMENIH STVARALACA: Izložba Uroša Đurića „Autonomizam sada i ovde" u Galeriji FLU

04.03.2024.

SERIJAL GRAFIČKIH RADOVA JEDNOG OD NAJUTICAJNIJIH SRPSKIH SAVREMENIH STVARALACA: Izložba Uroša Đurića „Autonomizam sada i ovde" u Galeriji FLU
Veličina Slova

Izložba Uroša Đurića „Autonomizam sada i ovde" biće predstavljena od 1. do 20 aprila u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti.

Gde se održava

Galerija FLU


Kada se održava

1. do 20. aprila


Izložba jednog od najuticanijih sroskih savremenih stvaralaca priređena je povodom 30 godina od objavljivanja Autonomističkog manifesta (1994–2024.)

Prvi stav Manifesta Autonomizma, koji su sročili Uroš Đurić i Stevan Markuš februara i marta 1994. godine u Pančevu, glasi: „Autonomizam se vezuje za pojam autonomija koji se tumači kao ‘pokoravanje svojim vlastitim zakonima’. Stoga je lični princip vrhunski princip Autonomizma.”

Povodom Dana Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu (osnovan 31. marta 1937. godine kao Likovna akademija), Uroš Đurić će od 1. aprila u renoviranoj Galeriji FLU (Knez Mihailova 53) predstaviti radove iz najnovije produkcije među kojima i serijal grafičkih radova nastao u saradnji sa AKC Matrijaršija, propitujući aktuelnost teorijskih postavki Manifesta Autonomizma, odnosno neprekinutost i istrajnost Đurićevog pristupa umetnosti.

U trenutku nastanka 1994. godine manifest je bio predikcija doba novih autonomnih praksi, drugačijih društvenih kretanja, odbacujući svako svrstavanje u unapred zadate obrasce mišljenja. Zalažući se za autonomnost autorskog koncepta u okvirima heterogenih umetničkih praksi stvorio je manifestno polje slobode delujući kao katalizator na nezavisnoj sceni devedesetih. Da li ona još uvek postoji i šta je Autonomizam ovde i sada?

Uroš Đurić će tokom trajanja izložbe održati stručna vođenja u samom izlagačkom prostoru, ali i u prostoru nekadašnjeg legendarnog kluba Akademija koji se nalazio u podrumu zgrade FLU (Rajićeva 10). Organizator je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu.

Podeli vest