Onomatopeja pucanja.jpg
promo

promo

Umetnički program

DOBITNIK NAGRADE DIMITRIJE BAŠIĆEVIĆ MABGELOS U SALONU MUZEJA GRADA BEOGRADA: Žarko Aleksić predstavlja istraživački projekat „Onomatopeja pucanja"

26.03.2024.

DOBITNIK NAGRADE DIMITRIJE BAŠIĆEVIĆ MABGELOS U SALONU MUZEJA GRADA BEOGRADA: Žarko Aleksić predstavlja istraživački projekat „Onomatopeja pucanja"
Veličina Slova

Samostalna izložba Žarka Aleksića, dobitnika Nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos za 2020. godinu biće predstavljena u Salonu Muzeja grada Beograda od 29. marta do 5. aprila.

Gde se održava

Salon Muzeja grada Beograda


Kada se održava

5. april


„Onomatopeja pucanja” je nastavak umetničko istraživačkog projekta „Režim snova” kojim se ispituje kako medijske slike utiču na naša mentalana stanja. Sam naziv projekta upućuje sa jedne strane na doslovno podražavanje pucanja iz vatrenog oružja, a sa druge strane na metaforu psihičkog stanja.

Fokus rada je na istraživanju iskustva generacija koje su stasavale devedestih godina, nedovoljno starih da učestvuju u ratu, ali dovoljno svesnih da budu izložene sistematskom strahu. Pitanja kojima se rad bavi je kako se pripadnici te generacije koja je prošla kroz puzajuću traumu i anksioznost vidljivu u svakodnevnom ponašanju, nose sa povećanom količinom stresa. Istraživanje je inspirisano cuvenim „kiki i buba" eksperimentom nearbitratnog mapiranja zvuk - oblik, koje ukazuje da različite etničke grupe, koje govore potpuno različite jezike imaju tendenciju, da u preko 95 posto slučajeva, pridruže reč „buba" zakrivljenom, a reč „kiki" nazubljenom obliku. 

Žarko Aleksić (1985, Knjaževac) radi u različitim medijima integrišući iskustvo, fotografiju, video, instalaciju i performativnost. Njegova postdisciplinarna umetnička praksa zasniva se na ispitivanju svesti, mentalne obrade i veštačke inteligencije: u vezi sa društveno-političkim problemima kognitivnog kapitalizma i sticanja znanja, obrazovanja, dematerijalizovanog rada i nadzornog kapitalizma, kao i razradom obrade podataka kao što su biomarkeri i korelacioni podaci prikupljeni pomoću naučnih mernih uređaja i društvenih mreža. Žarko je izlagao na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Srbiji i inostranstvu. Trenutno predaje na Odseku za nove medije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Otvaranje izložbe je 29. marta u 19 časova. 

Podeli vest