Milica Babović, POKLANJAM TI SE, 2023..png
Rad Milice Babović, Poklanjam ti se
Milica Babović, Kolarčeva zadužbina promo

Rad Milice Babović, Poklanjam ti se
Milica Babović, Kolarčeva zadužbina promo

Umetnički program

60 GODINA GALERIJE KOLARAC OBELEŽAVA IZLOŽBA „PUT U NOVO?": Ovaj prostor pamti plejadu izuzetnih stvaralaca

12.04.2024.

60 GODINA GALERIJE KOLARAC OBELEŽAVA IZLOŽBA „PUT U NOVO?": Ovaj prostor pamti plejadu izuzetnih stvaralaca
Veličina Slova

Jubilarnih 60 godina rada Likovne galerije Kolarčeve zadužbine obeležiće izložba „Put u novo?" koja će biti otvorena u ponedeljak, 15. aprila u 19 časova.

Gde se održava

Likovna galerija Kolarčeve zadužbine


Kada se održava

15. april


Šest decenija postojanja i rada Galerija Kolarčeve zadužbine obeležava izložbom koja predstavlja rad šestoro umetnika mlađe generacije. Galerija Kolarčeve zadužbine ističe važnost pružanja podrške razvoju mladih naraštaja u izgradnji sopstvenog umetničkog puta i usmerenja, ostajući dosledna svojoj osnovnoj programskoj orijentaciji. Izložba, ujedno, mlade autore postavlja pred svojevrstan izazov, a to je nasleđe proteklih decenija koje pamti plejadu izuzetnih stvaralaca.

Idejnim okvirom koji se izgrađuje na relaciji prošlo-buduće otvara se prostor promišljanju mesta i uloge kojima se Galerija konstituiše u svojoj sadašnjosti. Upravo u ovakvom značenjskom kontekstu, kontekstu polariteta, ali i težnje za samospoznajom, prilazi se sagledavanju individualnih autorskih poetika.

Izložbom su obuhvaćeni radovi Radeta Mutapovića, Bogdana Đukanovića, Konstantinosa Patelisa Milićevića, Milice Babović, Marije Vukotić i Ane Radulović.

Podvodeći pod koncepcijski okvir šest različitih umetničkih pristupa, izložba njihovom međusobnom sagledavanju prilazi sa tendencijom prepoznavanja sličnosti i razlika na osnovu kojih se uspostavlja njihov međusobni odnos. Ove relacije mogu se posmatrati kroz pojam vremena i prostora, ali i u kontekstu odnosa ličnog i kolektivnog, odnosa čoveka i društva, bića i sveta. Prostor čitanja, ipak, u pavićevskom duhu, ostavljen je otvorenim za intervencije kreativnog čitaoca-posmatrača.

Delovanje Radeta Mutapovića, Bogdana Đukanovića i Konstantinosa Patelisa Milićevića odlikuje izražen osećaj za vreme i promišljanje situacije i prilika determinisanih kontekstom društvene realnosti današnjice. Lična percepcija društvene situacije provocira umetnički odgovor, u smeru razvoja individualne i kolektivne svesti i odgovornosti, ali i preispitivanja uloge čoveka kao pojedinca unutar (narušenog) društvenog sistema vrednosti, navela je Tijana Duka, kustos Likovne galerije Kolarčeve zadužbine.

Podeli vest