Markus Humer. izlozba.jpg
promo

promo

Markus Humer izložba

MARKUS HUMER U GALERIJI IKS VITAMIN: Izložba o biljkama sa savršenijim mehanizmima opstanka od onih koje poseduju ljudi

14.06.2024.

MARKUS HUMER U GALERIJI IKS VITAMIN: Izložba o biljkama sa savršenijim mehanizmima opstanka od onih koje poseduju ljudi
Veličina Slova

Izložba austrijskog umetnika Markusa Humera, pod nazivom „Patke se ne smrzavaju na ledu" predstavljena je do 31. jula u galeriji Iks Vitamin.

Gde se održava

Iks Vitamin


Kada se održava

31. jul


Izložbu, koja će trajati do 31. jula, otvorio je Amadeus Faltajner, direktor Austrijskog kulturnog
foruma.

Crteži i sike su inspirisani umetnikovim boravkom na rezidenciji Umetnost Priroda/PrirodaUmetnost u Vrtu Glenkin, sedištu Krespo fondacije na dalekom zapadu okruga Kork u Irskoj. Jedinstveni ekosistem ovog područja čine brojni kriptogrami– biljke koje se razmožavaju putem spora, kao što su lišajevi, mahovine, paprati, morske alge, gljive, virusi, bakterije… Ovi najraniji oblici života na našoj planeti su jedini životni oblici koji do danas nisu napustili evolucioni proces prkoseći bilo kakvoj klimatskoj promeni.

Kriptogrami predstavljaju šifrovane poruke koje zahtevaju dešifrovanje, a proces evolucije mikroorganizama može se posmatrati kao prirodni oblik dešifrovanja genetskih informacija. Mikroorganizmi, poput bakterija i virusa, evoluiraju kroz mutacije i selekciju, što je analogno procesu rešavanja kriptograma gde se traže rešenja kroz pokušaje i greške. Evolucija je poput algoritma koji optimizuje genetske informacije za preživljavanje, dok
kriptoanaliza koristi algoritme za otkrivanje skrivenih poruka.

Naziv izložbe podvlači činjenicu da postoje vrste sa savršenijim urođenim mehanizmima opstanka od onih koje poseduje ljudska vrsta. Ovo razmišljanje se može dovesti u vezu sa osporavanjem dominantne uloge koju
čoveka ima u oblikovanju planete. Novo holističko shvatanje sveta koje podrazumeva međuzavisnost svih ekosistema je od suštinskog značaja za očuvanje planete, jedinog životnog prostora koji imamo na raspolaganju i koje smo dužni da delimo sa drugima.

Podeli vest