shutterstock_292597868.jpg
shutterstock

shutterstock

Градске актуелности

БОРБА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ШУМСКОГ ФОНДА И ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА: Светски дан шума 21. март

20.03.2024.

БОРБА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ШУМСКОГ ФОНДА И ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА: Светски дан шума 21. март
Величина слова

Секретаријат за заштиту животне средине 21.марта обележава Светски дан шума те се овим путем обраћа јавности у циљу заштите шумских екосистема и биодиверзите на територији града Београда. саопштено је из овог Секретаријата.

Заштита природе и заштита шумских екосистема је један од приоритета Секретаријата. Повећање површина под заштитом Секретаријат спроводи израдом валоризације нових природних вредности а у претходном периоду израђене су за подручја, Грочанске аде, Степин луг, Шупља Стена и Бела Река.
Борба за повећање шумског фонда и заштите биодиверзитета на територији града Београда је главни циљ Секретаријата и у вези са тим данас имамо 42 заштићених природних добара која се континуирано прате и чувају.
Повећали смо пошумљеност града за 10 хектара у 2023. години, а од усвајања Стратегије пошумљавања из 2011. године то повећање износи преко 1000 ха.
Израђен је ГИС систем за квалитет стабала на Градској општини Савски Венац и на територији новозаштићеног подручја „Аде Циганлије“ који представља помак и иновативни у начину очувању шумског фонда на територији града.
Програма развоја урбаних шума града Београда који је тренутно активан има за циљ је да развије партиципативни приступ у газдовању овим шумама и да се унапреде планови газдовања овим шумама у смислу унапређења друштвених и еколошких функција са акцентом на обезбеђивање услова за здраву животну средину и рекреацију становника Београда.
Живети у складу са природом и очување природних ресурса је потреба свих нас, а све у циљу бољег здравља свих наших суграђана.

Подели вест