shutterstock_2348271137.jpg
shutterstock

shutterstock

Дечји програм

УПОЗНАЈТЕ ЗАШТИЋЕНЕ ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ СРБИЈЕ: Интерактивна изложба у Галерији науке и технике САНУ

07.06.2024.

УПОЗНАЈТЕ ЗАШТИЋЕНЕ ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ СРБИЈЕ: Интерактивна изложба у Галерији науке и технике САНУ
Величина слова

Изложба „Додир природе – заштићене животињске врсте Србије“, у организацији Завода за заштиту природе Србије, биће отворена у четвртак, 13. јуна, у 18 сати, у Галерији науке и технике САНУ.

Где се одржава

Галерија науке и технике САНУ


Када се одржава

29. јун


Изложба кроз интерактивни приступ приказује специфичну улогу Завода за заштиту природе Србије на очувању и истраживању дивљих животињских врста и њихових станишта, пружању подршке у поступку збрињавања заштићених дивљих врста и њиховом враћању у природу. У амбивалентом односу човека према природи, у којој се људска врста проширивањем подручја свог утицаја „удаљава” од природе, истовремено се све више приближава и улази у простор станишта дивљих врста. На тој међи неопходно је пронаћи могућности за коегзистенцију. 

Кроз своју административну улогу Завод за заштиту природе Србије доноси услове и мере поступања у циљу очувањa природних станишта дивљих врста и премошћавању препрека у комуникацији потреба између човека и природе, како би се одржала природна равнотежа екосистема и ограничили фактори који ремете добробит. Стручни сарадници Завода представљају спону између науке и практичне примене резултата истраживања, употребом конкретних алата које чине законске мере, са циљем да ограниче и ублаже утицај људских трагова и активности на природна станишта дивљих врста. Теренске активности Завода у циљу научних истраживања, мониторнига, документовања и извештавања, спроводе се, пре свега, за потребе израде Студија заштите које су основ валоризације природних вредности подручја и покретања поступка заштите. Резултати истраживања даље се примењују и објављују кроз научне радове и образовно-издавачку делатност. 

Циљ ове поставке је промовисање знања о дивљим животињским врстама наше земље и њиховом значају за екосистем чији смо и сами део. Организатори изложбе истичу да превазилажење предрасуда и страха од неукротиве дивљине, која је за човека урбане средине понекад далека и претећа, може подстаћи и пробудити потребу за њеним очувањем. Свест шире заједнице o значају очувања угрожених врста подстиче разумевање у спровођењу мера њихове заштите, управљању стаништима и доприноси већој потреби за стварањем зелених коридора који ће осигурати правилно функционисање екосистема.

Подели вест