unnamed (10).jpg
Филип Мисита

Филип Мисита

Уметнички програм

КОНЦЕПТ МРЕЖЕ УКАЗУЈЕ НА ВИШЕЗНАЧНОСТ ПОИМАЊА ПРИРОДЕ! Серију графика комбинованом техником можете виртуелно погледати

10.08.2022.

КОНЦЕПТ МРЕЖЕ УКАЗУЈЕ НА ВИШЕЗНАЧНОСТ ПОИМАЊА ПРИРОДЕ! Серију графика комбинованом техником можете виртуелно погледати
Величина слова

Нова виртуелна изложба Филипа ,,На отвореном”, постављена је на wеб страни Продајне галерије ,,Београд“ и трајаће до 31. августа.

Где се одржава

Продајна галерија Београд


Када се одржава

01 - 31. август


Овај концепт сугерисан је насловом целине, као и елементом процесуалности у различитим оперативним поступцима настанка отиска. Визуелно и семантички слојевит рад пројектује додирне тачке између пејзажа/органског и ефеката екранске слике/вештачког система уређености/модуларности чиме се отвара проблемско поље етичко-филозофског типа, а почетна идеја контекстуализује у сферу друштвене, економске и политичке актуелности.

unnamed (11).jpg
Филип Мисита

 Филип Мисита (1988. Крагујевац) основне и мастер студије графичког дизајна завршио је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. У звању је доцента на истом факултету, за ужу уметничку област Графика и графичке технике. Студент је интердисциплинарних докторских студија Универзитета уметности у Београду, на програму Дигитална уметност. Излагао четири пута самостално и на више колективних изложби у земљи и иностранству. У оквиру новог графичког циклуса аутор истражује сложене односе перцепције природе и момента настанка слике фокусирајући феномен кретања и његове појединачне фазе на релацији атеље-спољашњи простор-атеље.

Природа више не постоји у свом чистом облику, јер над њом власништво и процес њене трансформације готово увек зависи од регулаторних тела, било да она подлежу одлукама у оквиру приватног власништва или републичких пројеката геолошких трансформација. У том кључу можемо разумети и преклапање композиција организационих шема које просторе природе премрежавају на уметниковим графикама.
Такође, концепт мреже указује на вишезначност поимања природе, како на теоријском тако и на методолошком плану. Почињући од тачке и крећући се према распршеној, растеризованој форми, уметник имплицира неухватљивост и неригидност, шватајући природу у стању вечитог флукса.

Мирослав Ђурчић, директор филолошких наука

Подели вест